Nawoord

Wij vonden het maken van het profielwerkstuk erg leuk, vooral omdat we het onderwerp jongerentaal hadden gekozen. We hebben geprobeerd dit werkstuk zo creatief mogelijk proberen uit te werken, ook al hadden we soms een beetje gebrek aan tijd en aan een goede planning.
Als we terugkijken op dit project vinden we dat we het goed hebben gedaan en er veel van hebben geleerd. We weten nu hoe andere jongeren en volwassenen over jongerentaal denken en dat het veel uitgebreider is dan we eigenlijk dachten.