Interview

Dit interview is afgenomen aan meneer Manders, hij is docent Nederlands en conrector op het Gymnasium. Ook schrijft hij gedichtenbundels en boeken. Als docent gaat hij veel met jongeren om en weet hij dus goed hoe de jongeren onderling met elkaar spreken.

Vragen:

1. Heeft u met jongerentaal te maken binnen uw beroep?
Ja, af en toe. Je hoort het soms bij mondelinge taalvaardigheid en je ziet het soms als leerlingen een tekst moeten schrijven.

2. Merkt u veel van dit veranderd taalgebruik binnen uw school?
Nee, niet zo veel, vaak alleen bij schriftelijke opdrachten.

3. Heeft u enig idee hoe jongerentaal tot stand is gekomen?
Ja, door invloeden van allerlei buitenlandse talen en van diverse dialecten maar ook door de moderne media zoals msn en sms.

4. Wat voor invloed heeft jongerentaal volgens u op het Algemeen Nederlands?
Taal is door de eeuwen heen altijd veranderd en dat gebeurt onder andere onder invloed van de taal van de jongeren. Er worden soms zelfs ook woorden in het woordenboek geplaatst omdat ze zo veel gebruikt worden. Ik denk dus dat jongerentaal best een grote invloed kan hebben.

5. Denkt u dat jongeren op deze manier nog goed Nederlands leren?
Ja, dat is mede afhankelijk van het onderwijs dat ze op de middelbare school krijgen en hoe goed de leraren Nederlands zijn.

6. Is er veel verschil tussen het taalgebruik van vroeger en nu?
Ja, er is veel verschil. Vroeger hield iedereen zich nog wat meer aan de regeltjes, de mensen hadden een betere zinsopbouw, er waren meer dialecten en minder afkortingen zoals nu. Tegenwoordig is het taalgebruik ook grover dan vroeger, zeker op radio en tv.

7. In welke situaties wordt jongerentaal gebruikt en waarom wordt deze gebruikt?
Als jongeren onder elkaar zijn en bij nieuwe media zoals msn en hyves ed. Ik denk dat dit wordt gebruikt omdat het sneller gaat dan wanneer je woorden voluit moet typen en het makkelijker te begrijpen is voor jongeren onder elkaar.

8. Denkt u dat jongerentaal een toekomst heeft?
Ja, er is altijd jongerentaal geweest die de taal beïnvloed heeft en dit zal altijd zo blijven.