Conclusies VMBO 4 Schijndel vergeleken met VMBO 4 Tilburg.

Uit de enquêtes is gebleken dat er in Schijndel de meerderheid van de jongeren afkortingen gebruikt op MSN en via sms. In Tilburg is het net het tegenovergestelde, daar gebruikt de meerderheid juist geen afkortingen. De meest gebruikte afkortingen zijn in Schijndel ff, idd, en brb (even, inderdaad en be right back). In Tilburg zijn dat ff, idd en biw (even, inderdaad en ben ik weer). Ff en idd worden dus op beide plaatsen het meest gebruikt. De jongeren in Schijndel gebruiken afkortingen omdat het sneller gaat dan woorden voluit typen. In Tilburg gebruiken ze afkortingen omdat het sneller gaat, maar ook omdat ze het makkelijker vinden.
Bij de vraag of je jongerentaal gebruikt antwoordde de meesten op beide plaatsen met ´ja´. Jongerentaal wordt in Schijndel het meest op school gebruikt, in Tilburg wordt het het meest bij vrienden gebruikt. De woorden die ze dan gebruiken zijn zowel als in Tilburg als in Schijndel ´ewa´ en ´jonge´. Verder in Schijndel zijn de woorden ´relax´ en ´chill´ erg populair. In Tilburg wordt het woord ´kut´ verder erg vaak gebruikt.
Jongerentaal wordt bij allebei het meeste tegen vrienden gesproken en bijna niet tegen familie, ouders of leraren.
Bij de vraag of jongens andere jongerentaal hanteren dan meisjes kwamen in Schijndel het vaakst de antwoorden: ja, omdat ze grovere taal gebruiken en het antwoord nee. Heel verschillend dus. In Tilburg kwam het vaakst het antwoord: ja, omdat ze grovere taal gebruiken.
De jongeren die de enquêtes hebben ingevuld denken dat ouders en leraren vinden dat jongerentaal je woordenschat verslechtert. Zowel in Schijndel als in Tilburg kwam dit antwoord het vaakst voor.
Jongerentaal heeft in Schijndel volgens 60% van de ondervraagden een klein beetje een invloed op het Algemeen Nederlands. In Tilburg denken ze hier anders over, 24% denkt ook een beetje maar nog eens 24% denk dat het helemaal geen invloed heeft op het algemeen Nederlands.
Schijndel en Tilburg denken over sommige dingen dus wel hetzelfde, er worden veel dezelfde woorden gebruikt en ze denken ook redelijk hetzelfde over het gebruik van jongerentaal.