Conclusies Havo 5 Schijndel vergeleken met Havo 5 Tilburg

Uit de enquêtes is gebleken dat zowel in Schijndel als in Tilburg er afkortingen worden gebruikt tijdens het MSN’en en sms’en. De afkortingen die dan gebruikt worden zijn in Schijndel igg, idd en ff ( in ieder geval, inderdaad en even). In Tilburg worden ff, omg en w8(even, o mijn god en wacht) het meest gebruikt. Jongeren in de beide plaatsen gebruiken dit soort afkortingen omdat het sneller gaat.
Bij de vraag of de jongeren jongerentaal gebruiken antwoorden ze zowel  in Schijndel als in Tilburg ruimschoots met ‘ja’. Ook wordt aangegeven dat in beide plaatsen jongerentaal wordt gesproken tegen vrienden. De woorden die het meest worden gebruikt bij jongerentaal in Schijndel zijn ‘jonge’, ‘kut’ en ‘dope’. In Tilburg komen de woorden ‘mongol’, ‘jonge’ en ‘dude’ het meest voor. De grote meerderheid zowel in Schijndel als in Tilburg spreekt jongerentaal het meest tegen vrienden. Ook denkt de meerderheid dat jongens een andere jongerentaal hanteren dan meisjes omdat jongens een grovere taal gebruiken.
In Schijndel blijkt dat jongeren denken dat ouders en leraren vinden dat jongerentaal je woordenschat verslechtert, in Tilburg denken de jongeren dat ouders en leraren het er niet mee eens zijn wanneer een kind jongerentaal gebruikt. In zowel Schijndel als Tilburg denken de jongeren dat jongerentaal toch wel een beetje een invloed heeft op het Algemeen Nederlands.
Tilburg en Schijndel denken over het algemeen hetzelfde over jongerentaal en de antwoorden van de enquêtes zijn ook veelal hetzelfde.