Enquête vragen

Hallo wij zijn twee leerlingen uit havo 5, en voor ons profielwerkstuk Nederlands willen wij graag een enquête afnemen om meer te weten te komen over jongerentaal. (Onder jongerentaal verstaan wij de taal die jongeren/jeugd spreekt, en die afwijkt van de normale Nederlandse taal.)

J/M (doorhalen wat niet van toepassing is)

Leeftijd:

1. Gebruik je op msn/sms afkortingen?

 

 

 • Ja( verder naar vraag 2)

 

 • Nee( verder naar vraag 4)

 

2. Welke afkortingen gebruik je? (noem 3 meest gebruikte)

 

 

 3. Waarom gebruik je afkortingen?

 • Makkelijk
 • Sneller
 • Beter te begrijpen
 • Anders namelijk:………..

 
4.
Gebruik je jongerentaal?

 • Ja( verder naar vraag 5)
 • Nee( verder naar vraag 8)
 • Soms ( verder naar vraag 5)

 

5. In welke situaties gebruik je het?

 • Thuis
 • Bij vrienden
 • Op school
 • Op sportclub
 • Bij uitgaan
 • Anders namelijk:………

 

6. Welke woorden gebruik je vooral als je jongerentaal gebruikt?

 

7. Tegen welke mensen spreek je vooral jongerentaal?

 • Vrienden
 • Familie
 • Ouders
 • Leraren
 • Anders namelijk:…………….

 

8. Denk je dat jongens andere jongerentaal hanteren dan meisjes?

 • Nee
 • Ja, omdat ze grovere taal gebruiken
 • Ja, andere aard dan meisjes
 • Ja, om indruk te maken
 • Anders namelijk:…..

 

9. Hoe denk je dat je ouders/leraren tegen jongerentaal aankijken?

 • Ze vinden het goed
 • Zijn er niet mee eens
 • Verslechtert je woordenschat
 • Maakt ze niets uit

 

10. Heeft jongerentaal invloed op het Algemeen Nederlands volgens jou?

 • Ja, veel
 • Ja, een beetje
 • Nee
 • Dat weet ik niet