Deelvraag 4: In welke situaties wordt jongerentaal gebruikt?

 

Paragraaf 1: Verschillende culturen

In verschillende culturen spreken ze verschillende talen en ook verschillende jongerentalen. Ook binnen Nederland zijn er veel verschillende culturen en veel verschillende jongerentalen.
Zie blz. 11 Brabo, Drentie en Limbo.

Straattaal is een mengtaal die jongeren van verschillende culturele en sociale achtergronden in het dagelijks leven spreken op school en op straat. spreken op school en op straat.

Murks is een jongerentaal die wordt gesproken door autochtone jongeren daarom wijkt het af van de straattaal. Het wordt niet in bijzijn van allochtone jongeren gesproken omdat het vaak een gebrek aan respect heeft en spottend wordt bedoeld.

Bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Jongerentaal
Bronfoto7:http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mysites.nl/upload3/speeltuinconfetti/

 

Paragraaf 2: Verschillende groepen

Jongerentaal wordt ook gebruikt voor de typering van een bepaalde groep. Zo waren er Sjonnies, ordinaire jongens met lang haar die van foute muziek hielden en de vrouwelijke tegenpool van Sjonnie, namelijk Anita,een onbenullig en ordinair tutje. Daarnaast waren er Bennie, Corry, Eddy, Harry,Hendrik, Johnny, Jos Kontcross, Liesbet, Miep(je), Theo, Toos Hopeloos en Truus. Hendrik was een al bestaande uitdrukking in de Van Dale, namelijk een brave Hendrik: 'een akelig gehoorzame jongen die niets durft'; het woord Hendrik uit begin jaren negentig is logischerwijs van deze oudere uitdrukking afgeleid.

Bron: http://members.home.nl/jcbvink/taalbeschouwing/jongerentaal.pdf

 

Paragraaf 3: Online

Jongerentaal wordt ook online veel gebruikt. Tegenwoordig is er niet meer aan te ontkomen, MSN, hyves, twitter facebook, linked-in.(zie tabel 2)Bijna iedereen is wel aangemeld bij een sociaalmedia site en heeft een account. Er word tegenwoordig heel veel gecommuniceerd via internet. Vooral door jongeren. Ook daar word natuurlijk veel jongerentaal gebruikt en ook veel afkortingen. Uit de enquêtes blijkt dat 60% van de ondervraagde jongeren afkortingen gebruikt als ze online aan het chatten zijn. Jongeren gebruiken ook online jongerentaal omdat het makkelijker en sneller is. Maar ook om aan anderen te laten zien waar ze vandaan komen en bij wat voor groep ze horen.

Brontabel2:http://www.recruitingroundtable.nl/2010/02/24/gebruik-en-bezoekcijfers-van-social-media-in-nederland/

 

Paragraaf 4: Enquêteonderzoek

Uit de enquêtes die wij hebben afgenomen, blijkt dat de meerderheid van de jongeren jongerentaal gebruikt. Ze gebruiken dat dan het meest bij hun vrienden(35% van de ondervraagden) of op school(27% van de ondervraagden). Vervolgens bij het uitgaan, op de sportclub en als laatste thuis tegen bv. ouders die er niet altijd alles van snappen.

Bron: enquêtes afgenomen in Tilburg en Schijndel bij VMBO 4 en HAVO 5.